Kjerdelsdalen-Kjerdelsvatnet

Kennel

Vinterborgen

Vi lever et aktivt friluftsliv der hundene har sin arbeidsplass. Vi har et lite oppdrett av Alaskan malamute, Samojed og Siberian Husky

Tur opp Kjerdelsdalen og inn til Kjerdelsvatnet

Fin snørekjøre tur. Startet ved Løvsjøelva Stein hadde Tine og Esi og jeg hadde Mille og Ulla